Als internationaal en beursgenoteerd bedrijf, met vestigingen in zowel Europa als Australië, produceert Hilton Foods lekkere dagverse producten voor grote retailorganisaties als Tesco, Ahold Delhaize en Woolworths.
In Nederland produceert Hilton Foods Holland (HFH) haar producten voor retailer Albert Heijn. Dit doen zij met circa 700 enthousiaste medewerkers en een state-of-the-art productieproces. Ruim 27% van het totaal in Nederland geconsumeerde “rood” vlees vindt op een efficiënte manier zijn weg naar de consument. HFH vindt het van strategisch belang om in technische en technologische zin voorop te lopen. Binnen de locatie vind je dan ook de modernste snij- en verpakkingsmachines, aangevuld met volledig gerobotiseerde verpakkingsprocessen. Ook binnen de organisatie is duurzaamheid belangrijk. De vraag die daarbij een grote rol speelt is: Hoe kunnen we efficiënter werken en dezelfde hoeveelheid vlees produceren met een kleiner aantal koeien? Ook hebben ze nu 2 productielijnen opgezet voor de productie van vegetarische producten.
Natuurlijk maken ook hier de medewerkers het verschil en investeert Hilton Foods Holland veel in de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie. Daarnaast worden medewerkers vooral uitgedaagd om mee te denken en initiatief te tonen om het elke dag beter te doen dan de dag ervoor.

 

Plaats in de organisatie

Directe leidinggevende:             Manager Productie

Ondergeschikten:                     Team coördinator, Operator, Productiemedewerker, (Allround) Snijvaardige.         

De Teamleider wordt in zijn afwezigheid vervangen door zijn collega Teamleider.

Doel van de functie

Het zorgdragen voor een ongestoorde voortgang van het dagelijkse productieproces op basis van het vooraf gedefinieerd productieplan, teneinde te komen tot de geplande productie, binnen de gestelde tijd, binnen de normen van materiaal en personeel en in de gewenste kwaliteit binnen een veilige omgeving.

Taken en verantwoordelijkheden

De Teamleider is verantwoordelijke voor zijn team. Taken van de functie binnen het team:

 • Het analyseren van knelpunten op de afdeling, alsmede het reduceren van arbeidsuren, give away en yield, machine omsteltijden en uitvalpercentages;
 • Participeren in technische projecten. Vertegenwoordigt en behartigt de belangen van productie;
 • Het stimuleren van het team voor het doen van verbetervoorstellen en het aanleveren van voorstellen ter verbetering van het productieproces;
 • Het implementeren van goedgekeurde voorstellen;
 • Verantwoordelijk voor het maken van een personeelsplanning voor het team;
 • Naleven van procedures;
 • Het zorgdragen voor een optimale uitvoering van de administratieve werkzaamheden;
 • Het geven van leiding aan de teams en de daarin functionerende medewerkers;
  • delegeren, controleren, motiveren, informeren;
  • bevorderen van een goede werksfeer binnen het team;
  • het voeren van persoonlijke voortgangs- en ontwikkelgesprekken;
  • het beheersen van en mede terugdringen van (dreigend) ziekteverzuim door o.a het voeren van verzuim- en terugkeergesprekken;
  • het signaleren van opleidingsbehoefte en het aandacht besteden aan en begeleiden van opleidingen;
  • het structureel houden van werkoverleg;
  • het voeren van HFH Aandachtsgesprekken;
  • het coachen van de medewerkers.

Daarnaast draagt de Teamleider er zorg voor dat de activiteiten die worden uitgevoerd tijdens zijn shift veilig, hygiënisch en efficiënt verlopen met als output een product dat voldoet aan alle kwaliteitsnormen. Taken van de functie binnen de shift:

 • Het zorgdragen voor een optimale overname van de voorafgaande shift bij ploegwisseling door middel van overleg met de desbetreffende collega-teamleider en het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende acties.
 • Het signaleren van en adequaat inspelen op problemen, knelpunten en storingen in het productieproces.
 • Bewaken van de productievoortgang.
 • Het zorgdragen voor een optimale uitvoering van de administratieve werkzaamheden
 • Het zorgdragen dat de richtlijnen t.a.v. veiligheid, kwaliteit, OHN, arbo en milieu optimaal worden uitgevoerd volgens eisen zoals gesteld door diverse gecertificeerde kwaliteitssystemen.
 • Het geven van dag dagelijkse leiding aan de team(s) en de daarin functionerende medewerkers.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de realisatie van het productieplan van alle onder hem dan vallende productielijnen en hiertoe het veilig en efficiënt inzetten van de middelen en medewerkers met als resultaat een kwalitatief hoogwaardig product;
 • Resultaatgebieden: Veiligheid, kwaliteit, efficiency o.b.v. normen (manuren, yield en destructie), planningsrealisatie van het team, orde hygiëne netheid (OHN) en opleidingen en het ziekteverzuim.

Vereiste opleiding

 • HBO werk- & denkniveau
 • Ervaring in de dagvers industrie
 • Inzicht/ervaring in verbeter technieken
 • Affiniteit met vlees
 • EHBO / BHV

Benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)

 • Je bent proactief en hebt een positieve instelling.
 • Je bent flexibel
 • Je kan beslissingen nemen en activiteiten initiëren
 • Je bent goed in en vindt het leuk om teamleden te begeleiden, activiteiten te planen en organiseren
 • Je bent ambitieus & ondernemend: Veel energie, Initiatiefnemer, overtuigingskracht en resultaat gericht
 • Je bent betrokken: Sterk empathisch en verbindend vermogen
 • Je bent veerkrachtig: Eigenaarschap, doorzettingsvermogen, flexibel, stressbestendig
 • Je bent nieuwsgierig: Passie voor wat je doet, houdt van onderzoeken en komt hierdoor met oplossingen, nieuwe ideeën of verbeteringen
 • Je werkt gestructureerd met oog voor detail en de best mogelijke kwaliteit leveren is altijd jou doel

 

Drag file here
Terms & Conditions